Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Beste relatie,

Met deze nieuwsbrief brengen wij u op de hoogte van de recente wijzigingen binnen het pakket gewasbeschermingsmiddelen voor de aardbeienteelt.

Fungiciden

Fenomenal

14 juni 2018 is helaas besloten om de registratie van de actieve stof fenamidone in Europa niet te verlengen. Dit betekent dat het middel Fenomenal komt te vervallen. Inmiddels heeft het CTGB de aflever- en opgebruiktermijn voor Nederland vastgesteld:
Aflevertermijn: 14 augustus 2019
Opgebruiktermijn: 14 november 2019
Het toch al smalle middelenpakket tegen Pythium en Phytophthora wordt hiermee verder beperkt.
Bayer werkt nog aan een etiketuitbreiding van het huidige portfolio om Fenomenal in diverse teelten te kunnen vervangen.

Thiram Granuflo

De Europese commissie heeft besloten om de toelating van de actieve stof Thiram in te trekken. Thiram Granuflo was toegelaten in de bedekte teelt van aardbeien. Er is een uitverkoop- en opgebruiktermijn van in totaal 6 maanden. Deze termijnen gaan in op 30 oktober 2018.

Pijpzwavel

Dit product was op de markt verkrijgbaar via de RUB-regeling (Regeling Uitzondering Bestrijdingsmiddelen). Deze lijst bestaat inmiddels niet meer. De middelen die op deze lijst staan mochten tot 1 oktober verkocht worden en mogen nog tot 1 oktober 2019 gebruikt worden.
De fabrikant van pijpzwavel heeft geen aanvraag gedaan voor een reguliere toelating. Alternatieven voor pijpzwavel voor gebruik in zwavelverdampers zijn er (nog) niet.

Bifasto

In het eerste kwartaal van 2019 komt er een toelating van de fungicide Bifasto. Dit middel heeft een werking op meeldauw en komt beschikbaar in de bedekte en onbedekte teelt van aardbei, zowel productie als vermeerdering.
Bifasto heeft een preventieve werking, waarmee BASF de positionering vooral voor de bloei ziet. Het is een SC-formulering en zit in een 5 liter verpakking. De dosering is 0,6 ltr/ha. Een uitvloeier toevoegen is niet nodig.

Herbiciden

Dual Gold

Vanaf 14 september zijn er wijzigingen omtrent het gebruik van Dual Gold doorgevoerd (werkzame stof S-metolachloor). Op zandgronden (op basis van de grondsoortenkaart van Nederland) en in grondwaterbeschermingsgebieden is per direct vanaf deze datum een gebruiksverbod ingesteld, wat betekent dat het middel niet meer toegepast mag worden.

Reglone Bold en Mission 200 SL

De Europese Commissie heeft besloten om de toelating van de actieve stof diquat in te trekken. Dit betekent voor de aardbeienteelt dat de herbiciden Reglone Bold en Mission 200 SL gaan verdwijnen uit het pakket. Er geldt een maximale uitverkoopperiode van 6 maanden en een daaropvolgende opgebruikperiode van 9 maanden zal waarschijnlijk vanaf 1 november 2018 zijn. 

Finale en Basta

Per 31 juli 2018 is de Europese toelating van glufosinaat-ammonium komen te vervallen. Er is een opgebruiktermijn tot 31 januari 2020. Basta en Finale kunnen dus het hele seizoen van 2019 nog ingezet worden op onkruiden.

Met het wegvallen van al deze middelen wordt het totale herbicidenpakket beduidend smaller. Het is daarom belangrijk om na te denken over een strategie voor de aanpak van onkruiden op uw percelen. Wij denken graag mee om met het beschikbare middelenpakket en eventuele alternatieve een goede onkruidbestrijding te realiseren

Insecticiden en Acariciden

Oberon

De herregistratie van de toelating van Oberon is afgerond. Het college van het Ctgb heeft besloten om de toelating van Oberon op enkele punten uit te breiden en te wijzigen. Voor de aardbeienteelt betekent dit dat het maximaal aantal toepassingen in niet-grondgebonden teelt van aardbei is uitgebreid naar 4 toepassingen. De toepassingen moeten in 2 blokken worden gespoten met een minimum interval van 90 dagen tussen de blokken met een veiligheidstermijn van 8 uur. Het minimum interval tussen de toepassingen is verlengd naar 10 dagen. Voor het oude W4 etiket geldt een aflever- en opgebruiktermijn:
Aflevertermijn: 5 april 2019
Opgebruiktermijn: 5 oktober 2019.

Scelta

Het etiket van Scelta is uitgebreid. Het middel is nu ook toegestaan ter bestrijding van spint in de onbedekte vermeerderingsteelt van aardbei. Daarnaast is toepassing nu ook mogelijk na de oogst van steenfruit, bessen, braam- en framboosachtigen.
Met Scelta worden alle stadia van de spintmijt, van ei t/m volwassenen, bestreden. Het middel is veilig voor natuurlijke vijanden en hommels.

Als u vragen heeft met betrekking tot deze nieuwsbrief kunt u altijd met ons contact opnemen:

Fonny Tuijtelaars
Verkoper/adviseur aardbeien en zachtfruit
Tel: 06-22789933
Email: fonny@telermaat.nl

Kantoor
Tel: 088-4500400

Telermaat