Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Geachte relatie,

Als Telermaat zijn we voortdurend bezig met nieuwe ontwikkelingen. We lezen bijna dagelijks in de media over sensortechnologie en over Internet Of Things.

IOT heeft ook zijn weg gevonden in de land- en tuinbouw. Samen met Apps for Agri werkt Telermaat aan een project waarin ‘Weer’data worden gekoppeld aan bepaalde ziektemodellen. Het project is dit voorjaar gestart en loopt tot 2021. Het project wordt mede gefinancierd door de EU in het OP zuid project.

Voor het project zijn we op zoek naar bedrijven met de volgende voorkomende ziekten;

  1. Xylella fastidiosa in de boomteelt
  2. Drosophila suzukii (Aziatische fruitvlieg) in de aardbeiteelt
  3. Cylindrocladium buxicola in de sierheesterteelt
  4. Otiorhynchus sulcatus (Taxuskever) in de sierheesterteelt
  5. Botrytis cinerea (Grauwe schimmel) in aardbeien
  6. Sphaerotheca aphani (Echte meeldauw) in aardbeien
Heeft u een van bovenstaande teelten (en voorkomende ziekte) dan kunt u meedraaien in ons project. U krijgt van ons (voor een bepaalde periode) een gratis FieldMate (weerpaal) en later ook een gratis SoilMate (bodemvochtsensor). Deze wordt verbonden met Centrale gegevensverwerking en u kunt de data uit lezen op uw Smartphone.

Van u vragen we als het project eenmaal loopt om de data van voorkomende ziekte te registreren zodat we daar later de weerdata aan kunnen koppelen.

Indien u interesse heeft, stuur dan een mail naar peter@telermaat.nl en vermeldt daarin uw teelt en de oppervlakte van de teelt.
Uit de opgaven zullen wij een zestigtal bedrijven selecteren.

 Zoals vaker, wie het eerst komt wie het eerst maalt.

 Wij zien uw interesse met belangstelling tegemoet.

 

Telermaat,

 Peter van Dongen

Telermaat