Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Gewasbescherming maart 2018

Cantack
Van de Cantack registratie vervallen helaas de toelatingen in de vermeerdering van aardbeien en de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en openbaar groen.
Het etiket krijgt door de herregistratie een W4 code. Product met een W2 etiket heeft door de vervallen toepassingen een aflevertermijn tot 1 april 2018 en een opgebruiktermijn tot 1 oktober 2018 gekregen.

Regalis Plus
Regalis Plus heeft een uitbreiding met  toepassing in de onbedekte teelt van klimplanten, de onbedekte teelt van rozen, de onbedekte teelt van sierheesters, de onbedekte teelt van bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken, bloemisterijgewassen en vaste planten.

Paraat
Ook Paraat heeft een uitbreiding gekregen met de aangiettoepassing of druppeltoepassing in boomkwekerijgewassen ter bestrijding van wortelrot en de spuittoepassing in vaste planten ter bestrijding van valse meeldauw en taksterfte.

Finale
De toelating van Finale en Basta is op Europees niveau ingetrokken per 31 juli 2018. In Duitsland, Frankrijk en Spanje is reeds geen product meer op de markt. De intrekking is dan ook definitief. Er zal op geen enkele manier een uitzondering op komen. De vermoedelijke opgebruik is 1 jaar zodat u ook nog voor een groot deel van 2019 van de producten gebruik kunt maken. Er is voor de hoeveelheid product geen reden tot paniek. Telermaat heeft ruim voldoende product vastgelegd.

Uitbreiding AZ
Gelukkig heeft AZ een brede toelating in de boomkwekerij gekregen zowel in de grondgebonden als in de containerteelt. AZ is welkome uitbreiding in de bodemherbiciden en kan er voor zorgen dat u het onkruidschema weer goed rond kunt krijgen.
Ook in de aardbeien heeft AZ een toelating gekregen wat een welkome aanvulling op het pakket is.

 

Vivendi
Door een KUG uitbreiding in de boomkwekerij kan ook Vivendi 100  bijdragen in de na opkomst bestrijding van een en meerjarige onkruiden. In de aardbeien heeft Vivandi 100 reeds een toelating. Omdat er geen fytotoxiteit onderzoek gedaan wordt bij een KUG uitbreiding moet er voorzichtig ingezet worden. Een proefbespuiting wordt aanbevolen.

 

Einde mogelijkheden VBC
De regeling waaronder het gebruik van VBC mogelijk was houdt per 1 oktober op te bestaan. Dit betekend dat de huidige fabrikant stopt met het product. VBC mag nog een jaar opgebruikt worden. U kunt dus ook volgende winter nog de hele winter VBC spuiten. Telermaat moet haar bestelling uiterlijk 15 april bij de fabrikant hebben liggen. Wij vragen u indien u volgende winter nog VBC wilt spuiten dit uiterlijk 12 april aan ons kenbaar te maken. Wij zetten het product dan voor u in order en zullen het dit najaar uitleveren.

 

Grond ontsmetten
Er zijn met Monam weer meer mogelijkheden;

• Er mag een maximale oppervlakte van 5 hectare behandeld worden 
• Dek de behandelde grond direct na toepassing af met VIF (Virtually Impermeable Film) folie gedurende een periode van ten minste 14 dagen 
• Een bufferzone van ten minste 30 meter moet toegepast worden tot de erfafscheiding van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren 
• Het middel dient op ten minste 20 cm diepte ingebracht te worden 
• Dosering 300 l/ha. 

Telermaat