Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

PBM ACTIE MAART 2018

Waarom DCM Fossiele zeewierkalk en Startfosfaat bij aanplant?

Op veel percelen ligt het calciumcijfer te laag volgens de bodemanalyses. Door grote hoeveelheden kalk aan te brengen voor de teelt hoeft het niet zo te zijn dan het calciumcijfer voldoende is. Zeker niet de jaren erna. Calcium is erg belangrijk in de teelt van aardbeien. Calcium zorgt voor stevige celwanden en hiermee voor kwalitatief betere en stevigere aardbeien. Daarnaast dient calcium in de juiste verhouding aanwezig te zijn voor een optimale bodemvruchtbaarheid en een goede structuur. De maatstaaf voor een goede bodemvruchtbaarheid en structuur is de CEC (klei-humus complex). Met de CEC brengt men de verhouding positief geladen ionen in beeld. Calcium, magnesium en kali zijn hier de belangrijkste pijlers en dienen in de juiste verhouding aanwezig te zijn. Vaak ligt calcium te laag ten opzichte van de kali en magnesium. 

Als een bodemanalyse uitwijst dat calcium en/of pH te laag is op uw perceel, kunt u overwegen om DCM Fossiele zeewierkalk Korrel te strooien net voor de aanplant.
300-600 kg/ha is een gangbare gift in de aardbeienteelt.


DCM Fossiele zeewierkalk Korrel bevat 45% CaO en een neutraliserende waarde van 50.  De Korrel is makkelijk te strooien met verschillende strooiers. DCM Fossiele zeewierkalk Korrel is verkrijgbaar in zakken van 20 kg en in big bags van 600kg.

Startfosfaat bij aanplant
Vooral de vroege plantingen aardbeien kunnen baat hebben bij een kleine gift startfosfaat. Middels rijenbemesting kan er veel fosfaat bespaart worden! Er zijn de laatste jaren erg goede ervaringen met de organische startfosfaat van DCM, de DCM VIVIFOS MINIGRAN®. Dit product mag of sterker nog, moet zo dicht mogelijk bij de wortel van de plant gedoseerd worden. Het toepassen van DCM VIVIFOS MINIGRAN® kan perfect met een rijenbemester of granulaatstrooier. De dosering van DCM VIVIFOS MINIGRAN® is 30-50 kg/ha, afhankelijk van de strooitechniek.

***NIEUW*** Telermaat Rugspuit met accu!

Deze rugspuiten zijn voorzien van een accu. Door het gebruik van een accu kunt u krachtig te werk gaan door de in standen verstelbare pompen. De rugspuiten hebben een inhoud van 16 liter en een verstelbare sproeilans met verschillende sproeikoppen.

Kenmerken :
De rugspuit met accu! Zo kunt u ook in gesloten ruimtes, zoals kassen, efficiënt werken en grote prestaties leveren. Met behulp van deze spuit kunt u nagenoeg emissie loos en fluisterzacht sproeien. De krachtige, in standen schakelbare pompen zorgen voor de nodige druk. Zo kunt u onvermoeibaar te werk gaan! Een lege accu kunt u binnen een paar uurtjes weer opladen met de bijgeleverde oplader.

Zeer geschikt voor gebruik in:

  • Gewasbescherming: grote sierplanten, struiken en beplanting, landschapsverzorging, broeikassen, leiplanten en bomen, onkruid- en insectenbestrijding en landschapsbeplanting.
  • Bosbouw: onderhoud van cultuurgewassen, bescherming tegen wildvraat.

Toelatingen gewasbescherming

Van Cantack registratie vervallen helaas de toelatingen in de vermeerdering van aardbeien en de onbedekte teelt van bloemisterijgewassen, boomkwekerijgewassen, vaste planten en openbaar groen.
Het etiket krijgt door de herregistratie een W4 code. Product met een W2 etiket heeft door de vervallen toepassingen een aflevertermijn tot 1 april 2018 en een opgebruiktermijn tot 1 oktober 2018 gekregen.

Regalis Plus heeft een uitbreiding met de toepassing in de onbedekte teelt van klimplanten, de onbedekte teelt van rozen, de onbedekte teelt van sierheesters, de onbedekte teelt van bos- en haagplantsoen, vruchtbomen en -struiken, bloemisterijgewassen en vaste planten.

Ook Paraat heeft een uitbreiding gekregen met de aangiettoepassing of druppeltoepassing in boomkwekerijgewassen ter bestrijding van wortelrot en de spuittoepassing in vaste planten ter bestrijding van valse meeldauw en taksterfte.

Er zijn met Monam weer meer mogelijkheden;

• Er mag een maximale oppervlakte van 5 hectare behandeld worden
• Dek de behandelde grond direct na toepassing af met VIF (Virtually Impermeable Film) folie gedurende een periode van ten minste 14 dagen
• Een bufferzone van ten minste 30 meter moet toegepast worden tot de erfafscheiding van woningen en overige verblijfsplaatsen waar mensen langere tijd verblijven, zoals scholen, winkels, bedrijven en kantoren
• Het middel dient op ten minste 20 cm diepte ingebracht te worden
• Dosering 300 l/ha.

Je kunt deze maand nog Wing P gebruiken.

Als u nog een bodemherbicide wilt gebruiken denk dan eens aan het middel Wing P. Wing P heeft een brede werking en lange duurwerking. Wing P is een combinatie van twee actieve stoffen: pendimethalin en dimethenamide-P. Beide stoffen zijn typische bodemherbiciden en hebben een geringe contactwerking. Wing P is effectief op o.a. melde, kruiskruid en grassen. Wing P is voor boomkwekerijgewassen uitsluitend toegestaan tussen 1 november en 1 april, m.u.v. laanbomen waar Wing P geen beperking heeft op de toepassingsperiode. Voor de teelt van boomkwekerijgewassen geldt dat bodemgericht onder de beplanting dient te worden bespoten, waarbij het blad en/of de stam niet geraakt worden. Bij vragen, raadpleeg een van onze mensen van de buitendienst.

Wing P in een notendop

• Zeer effectief tegen onkruiden

• Unieke combinatie van twee actieve stoffen

• Zeer breed werkingsspectrum

• Lange duurwerking

• Vloeibare formulering

Telermaat