Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Actualiteiten gewasbescherming in de Aardbeiensector

Hierbij ontvangt u een update van enkele wijzigingen van gewasbeschermingsmiddelen in de aardbeiensector. De informatie is afkomstig van het CTGB.

Toelating Abir

Met de toelating van Abir krijgen we een nieuwe fungicide beschikbaar in de bedekte teelt van aardbeien. Het middel is werkzaam tegen echte meeldauw en heeft een toepassing van 1 liter per hectare, met maximaal 4 toepassingen per teeltcyclus. Het middel wordt toegepast met 300-600 liter water per hectare.

Toelating Acaristop 500 SC

Het middel Acaristop 500 SC heeft een toelating gekregen. Deze insecticide is werkzaam tegen de bonenspintmijt en mag in zowel de bedekte als onbedekte teelt van aardbeien ingezet worden. De toepassing voor de onbedekte teelt is 0,3 liter per hectare, eenmaal per teeltcyclus. Voor de bedekte teelt geldt een toepassing 0,36 liter per hectare, eenmaal per teeltcyclus.

Toelating Geoxe

Geoxe is toegelaten in de onbedekte teelt van aardbeien. Het middel is werkzaam tegen Botrytis cinerea (grauwe schimmel) en heeft een maximale dosering van 0,45 kg per hectare. Geoxe mag twee keer per twaalf maanden toegepast worden.

Toelating Safir

Safir heeft een toelating gekregen als  schimmelbestrijdingsmiddel tegen Botrytis cinerea (grauwe schimmel) en heeft een maximale dosering van 0,5 kg per hectare. Het middel mag twee keer per twaalf maanden toegepast worden.

Toelating Rovral aquaflo vervalt

Het CTGB heeft bekend gemaakt de toelating van Rovral aquaflo te laten vervallen. De verwachtingen zijn dat het middel een aflevertermijn heeft tot 28-02-18, en een opgebruiktermijn tot 31-05-18.

Heeft u nog vragen over bovenstaande dan kunt u bij onze adviseurs terecht.

Frans Hereijgers
Charlotte van Meer
Maurice van den Wijngaart

Telermaat