Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Nu 10 % korting op Trailercovers

Trailercover

Houdt de losse lading, zoals zand, grind en andere fijne stoffen op de aanhanger.

Materiaal : UV-gestabiliseerd Polyethyleen,
dicht bandjesweefsel
Kleur : donkergroen
Gewicht : ca. 180 gr/m²
Afwerking : rondom voorzien van een versterkte zoom
met bevestigingsogen om de 50 cm
inclusief 6 mm Ø zwart elastisch koord

 

Maten

Trailercover  2x2,5 m
Trailercover  2x3 m
Trailercover  2x3,5 m
Trailercover  2x4 m
Trailercover  2,5x5 m 

 


Teelttip voorjaar

Laat de kou (bodem) de groei van uw gewas niet tegenhouden!

De huidige koude periode kan ervoor zorgen dat uw gewas nog niet efficiënt groeit. Met name magnesium wordt nog niet optimaal uit de bodem opgenomen.

Mag-Life is een magnesium bodemmeststof welke onder deze koude omstandigheden wel goed wordt opgenomen. Het helpt daardoor de gewassen bij de start van het groeiseizoen bij een snelle en gezonde ontwikkeling. Mag-Life wordt in de tuinbouw al meer dan 10 jaar naar volle tevredenheid toegepast.

Twee keer een toepassing van 5 – 10 liter per hectare geeft in de meeste gevallen al het gewenste resultaat.

Organische bemesten

Het is mei en daarmee is het nieuwe groeiseizoen definitief van start. Heeft u uw bemesting al uitgevoerd? Of is het er nog niet van gekomen? DCM biedt u mogelijkheden om uw gewas op een organische wijze te bemesten. Afhankelijk van de teelt, het groeistadium, het grondmonster en de mogelijkheden, zijn er verschillende opties om het optimale aan uw plant te bieden.

Basisbemesting N-P-K + magnesium

Elk gewas heeft een basisbehoefte aan stikstof, fosfaat, kali, magnesium en calcium. Afhankelijk van het soort gewas, de reeds uitgevoerde bemesting en het grondmonster, kan hier voor een bepaalde strategie gekozen worden:

 

Twee strooibeurten
Wanneer u de bemesting wilt uitvoeren in twee strooibeurten, adviseren wij u de DCM MIX-5 (10-4-8 + 3 Mgo) of de DCM NK-mix (10-0-8 + 3 MgO). Beiden producten hebben een werkingsduur van 2,5 tot 3 maanden tijd en zijn opgebouwd uit 8 organische grondstoffen. Hiermee verkrijgt u een continue afgifte van zowel stikstof, fosfaat (MIX-5) en kali, die aansluiten op de behoefte van uw gewas. De stikstof in zowel de DCM MIX-5 als de DCM NK-MIX telt voor 78% mee in de mestboekhouding

     

Één strooibeurt
Wenst u de bemesting uit te voeren in één strooibeurt, dan adviseren wij u de DCM XTRA-MIX1 (16-3-8). De DCM XTRA-MIX1 is verrijkt met ureumformaldehyde, waardoor de werkingsduur wordt verlengd naar 4,5 tot 5 maanden. Ook de DCM XTRA-MIX1 is opgebouwd uit meerdere organische componenten, waardoor een geleidelijke, continue afgifte kan worden gerealiseerd. De stikstof uit de DCM XTRA-MIX1 telt voor 87% mee in de mestboekhouding

Bemesting met mineraal-organische meststoffen biedt u verschillende voordelen. Zo zorgt de opbouw van deze meststoffen voor een continue afgifte, waardoor uw gewassen een rustige, gezonde en stevige groei tonen. Daarnaast spoelen ze minder uit (hogere efficiëntie van uw meststoffen!), stimuleren ze het aanwezige bodemleven, zijn ze zacht voor uw gewas en telt de stikstof minder mee voor de mestboekhouding.

Telermaat