Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

De FERTIL DISPENSERâ„¢

 Nu zolang de voorraad strekt            van 345,- voor

295,- excl. Btw

Fertil dispenser/Fertil vollegrond

 

De FERTIL DISPENSER™ is een uniek doseerapparaat voor gecoate en granulaat- of poedervormige meststoffen, waarmee zeer nauwkeurig en snel een extra dosering kunstmest per plant kan worden gegeven. De dispenser kan eenvoudig worden ingesteld op een afgifte tussen de 2 en 25 gram per dosis.

De FERTIL DISPENSER™is onmisbaar en onvervangbaar wanneer vaste meststoffen toegepast worden. Toepassingsgebieden zijn onder andere:

Boomteelt in volle grond
Containerteelt
Groente- en fruitteelt
Openbaar groen
- Instelbaarheid: tussen 2 en 25 gram
- Gewicht: leeg 3,1 kg, gevuld ca 20 kg 
- Type meststoffen: gecoat en poedervormig

Ook in ons assortiment de Fertil easy dispenser!

NVWA controleert boomkwekers

 De NVWA heeft voor 2017 grootscheepse controles in de boomkwekerij aangekondigd op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Deze controles zijn inmiddels in volle gang. Maar liefst een kwart van alle bedrijven zal gecontroleerd worden. De eerste controles richten zich op de kast, de gewasbeschermingsmonitor en de registratie. In de kast mogen geen ‘niet toegelaten middelen’ staan en de W nummers op de etiketten moeten kloppen. De monitor is vormvrij. Telermaat heeft wel voorbeelden voor u. Vraag bij uw vertegenwoordiger. De registratie moet sluitend zijn.
Inkoop -/- Voorraad kast = Verbruik.
Dit moet volledig op papier staan (eenvoudig Excel overzicht is voldoende!). De NVWA heeft inmiddels herhaaldelijk aankoop lijsten van klanten bij ons opgevraagd. Telermaat is verplicht om hier aan mee te werken. Wij adviseren sterk om te zorgen dat er conform de regelgeving gewerkt wordt! Dit is uiteindelijk ook onze toekomst!

NL KUG

KUG staat voor Kleine Uitbreiding Gewasbescherming. Hierdoor hebben we extra mogelijkheden om gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken in kleine gewassen (minder dan 5000 ha). Veel boomkwekerij gewassen vallen onder ‘kleine gewassen’ en hier kunnen dus KUG’s voor aangevraagd worden. Het voordeel is dat we hierdoor meer middelen ter beschikking hebben. Het nadeel is dat de middelen niet altijd goed getest zijn op onze gewassen. Hierdoor kan schade ontstaan. Fytostat komt met een lijst van alle KUG-toelatingen. Als u met een KUG-toelating werkt doe dan altijd een proefbespuiting en of vragen onze adviseurs naar hun ervaringen.

Telermaat