Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

De hele maand December 2016 10% korting
op Fort Kruiwagen uit 'ons' assortiment


Fytaforce Stubble

Betere organische stofopbouw door goede vertering van gewasresten
Voldoende organische stof in de bodem is nodig voor een optimale bodemvruchtbaarheid. Het zorgt voor een goede bodemstructuur en vochthuishouding, genoeg capaciteit om voedingsstoffen en zuurgraad te bufferen en het vrijmaken van voedingstoffen wanneer de plant ze nodig heeft.

Opbouwen door af te breken
Bodembiologie verteert gewasresten en groenbemesters en zet deze om in bruikbare organische stof. Voor een goede vertering is het belangrijk dat de gewasresten homogeen door de bovenlaag van de bodem worden gemengd. In de bovenlaag zit de benodigde bodembiologie, die de gewasresten omzet. Gewasresten die niet goed verteren, kunnen een infectiebron vormen voor ziekten en plagen.

Bodembiologie verbeteren
Ervaring leert dat door jarenlang intensief bodemgebruik de biologie in de bodem (sterk) is afgenomen. Door het gebrek aan bodembiologie valt de vertering van de gewasresten veelal tegen. In dat geval is het aan te raden om de bodembiologie op zowel de korte als de lange termijn te verbeteren.

  • Voor resultaat op de lange termijn zijn groenbemesters en compost in te zetten.
  • Speciaal voor een resultaat op korte termijn is Fytaforce Stubble ontwikkeld. Dit product bevat een divers pakket aan microbiologie, wat nodig is om gewasresten (blad, loof, stoppels) en groenbemesters efficiënt af te breken en om te zetten in stabiele organische stof.

 Dosering
De dosering is 10 liter per ha Fytaforce Stubble in combinatie met 2 kg/ha ureum en 5 l/ha NTS Liquid Humus.

Magnesite

In veel Nederlandse bodems zien we een structureel magnesiumtekort. Dat uit zich in lichte, weinig groeikrachtige gewassen. Vaak wordt tijdens het groeiseizoen kieseriet gestrooid om de gewassen van magnesium te voorzien. Op bodems met een laag organische stofgehalte spoelt kieseriet echter zeer snel uit, waardoor planten er nauwelijks van kunnen profiteren. Bovendien wordt op deze manier niet gewerkt aan een hogere magnesiumvoorraad in de bodem, zodat hiermee de opname van magnesium ook op de lange termijn niet verbeterd.

De magnesium in Magnesite is aanwezig in carbonaatvorm, wat zorgt voor een langzame afgifte en een opbouw van magnesium in de bodemvoorraad. Door in het najaar Magnesite toe te passen, kan gedurende het hele daaropvolgende groeiseizoen worden geprofiteerd van de magnesium. Daarnaast helpt Magnesite tevens de pH te onderhouden. Dat zijn 3 voordelen gecombineerd in  1 magnesiummeststof!

Vraag onze vertegenwoordigers naar meer informatie over Magnesite en de juiste dosering.

Reinigen van alle metalen snij-knipgereedschappen

Agealube 400 ml

            - Biologisch afbreekbaar

            - Harsoplosser & smeermiddel

            - Voor het reinigen van alle metalen tuingereedschap

 

(Let op! geen ontsmettingsmiddel!)

Telermaat