Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Nu 5% korting op Trailercovers +

2 eenvoudige gespbanden gratis

Trailercover

Houdt de losse lading, zoals zand, grind en andere fijne stoffen op de aanhanger.

Materiaal : UV-gestabiliseerd Polyethyleen,
dicht bandjesweefsel
Kleur : donkergroen
Gewicht : ca. 180 gr/m²
Afwerking : rondom voorzien van een versterkte zoom
met bevestigingsogen om de 50 cm
inclusief 6 mm Ø zwart elastisch koord

 

Maten

Trailercover  2x2,5 m
Trailercover  2x3 m
Trailercover  2x3,5 m
Trailercover  2x4 m
Trailercover  2,5x5 m 

 

Ook in ons assortiment

Afbind materialen voor u Aanhanger, Bus of Vrachtwagen

  • Aanhangernet/ Trailercover
  • Gespbanden
  • Spanband, Vrachtwagentouw Ø10mm x 27mtr + oog
  • Carrosserie rubbers
  • Zeil/touw haken
 

Herstel van plant en bodem na natte periode

Door de grote hoeveelheden regen die op veel plaatsen in Nederland zijn gevallen de afgelopen tijd, hebben verschillende percelen (bijna) onder water gestaan. Veel bodems zijn hierdoor verzadigd geweest en er zijn zuurstofarme omstandigheden ontstaan. Dit gaat ten koste van de wortelactiviteit van de gewassen en daarmee de opname van nutriënten (dat een uiterst zuurstofbehoevend proces is), waardoor nutriëntentekorten kunnen ontstaan in gewassen. Verschillende gewassen beginnen hierdoor zelfs al geelverkleuring te vertonen. 

Door te werken met Root&Shoot in combinatie met Shuttle Seven als bladbemesting wordt de wortelactiviteit gestimuleerd, wordt de plant als het ware weer in de actieve modus gezet en wordt geelverkleuring afgeremd.

De (positieve) bodembiologie heeft het ook zwaar te verduren onder de natte omstandigheden. Om de bodembiologie weer extra te stimuleren, is de toepassing van Fytaforce Soil in veel gevallen een goede oplossing. 2 of 3 x spuiten of mee druppelen met intervallen van 2 weken met 10 liter per hectare blijkt in de praktijk erg effectief te zijn om de bodem weer enigszins te herstellen. Dat is werken aan herstel van plant én bodem! 

Minder glyfosaat nodig met Herbi-Safe

Het gebruik van de herbicide glyfosaat staat al geruime tijd onder druk vanwege allerlei risico’s zoals uitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater en de negatieve effecten op de bodembiologie en groei van het volggewas. Door toevoeging van Herbi-Safe aan uw bespuiting kunt u op uw glyfosaatgebruik besparen.  

Herbi-Safe:

  • zorgt voor een betere de opname van glyfosaat door de plant
  • vermindert de aantasting van het bodemleven
  • zorgt voor een snellere biologische afbraak van glyfosaat in de bodem
  • beperkt schade op volggewas

Hiermee worden de negatieve effecten van glyfosaat tot een minimum gebracht en de uitspoeling maximaal beperkt. 

Toepassing
Voeg 0,5 liter Herbi-Safe toe per 100 liter spuitvloeistof. Voor vermindering hoeveelheid werkzame stof overleg met uw adviseur.

 

Bemesting Granuform containerteelt.

Granuform SRF is zeer geschikt als herbemesting containerteelten met een gewenste snelle reactie.
Voor langere werkingsduur Topdress adviseren we de Horti-Cote CRF Topdress 4-6-8 maanden.

Werking:
De stikstof komt geleidelijk beschikbaar door het afbreken van ketens methyleenureum.
Deze ketens worden hoofdzakelijk door temperatuur en bodembiologie afgebroken.

Voordeel:
-Snelle kleurwerking
-Langzaam-werkende efficiënte stikstof
-Goede hechting aan potgrond
-NPK magnesium en ijzer
-Stofvrij en veilig te gebruiken voor dosering op de pot

Productinfo:
Granuform SRF 15+0+22+3MgO+2Fe
Granuform SRF 20+5+8+2MgO+1Fe

Werkingsduur: 2/3 maanden

Telermaat