Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Wijzigingen in de toelatingen voor boomteelt en vaste plantenteelt.

Vrijstelling Centurion Plus

Centurion Plus heeft een vrijstelling verkregen voor de bestrijding van straatgras in de onbedekte vollegronds teelt van bos- en haagplantsoenen, vruchtbomen en -onderstammen, rozen, coniferen en heesters.
Straatgras en zwart gras zijn een probleem op diverse bedrijven. De toelating van Aramo is vorig jaar vervallen. Ook Centurion Plus en Gallant werken selectief tegen straatgras maar deze middelen zijn alleen toegelaten in de teelt van vaste planten. Op initiatief van LTO en de fabrikant is daarom een vrijstelling aangevraagd voor Centurion Plus. Deze vrijstelling is gehonoreerd. Het middel is vanaf nu inzetbaar, tot het moment van het vervallen van de vrijstelling op 30 juli 2016.
Centurion Plus is een selectief werkend middel tegen aanwezige grassen en kan vanwege deze selectiviteit over de meeste gewassen worden gespoten. De ervaring met Centurion Plus in boomkwekerijgewassen is nog beperkt. Stel altijd door middel van een proefbespuiting vast of het te behandelen gewas of ras geen schade ondervindt.

Roundup PowerMax

De toelating van Roundup Powermax is uitgebreid. Het middel heeft nu ook een toelating in de teelt van boomkwekerijgewassen (onbedekte teelt).

Folicur

De toelating van Folicur WG en Folicur SC vervalt voor boomkwekerijgewassen en vaste planten. Er is een aflevertermijn tot 1 juni 2016 en een opgebruiktermijn tot 1 december 2016.

Telermaat Zomertoer

Telermaat heeft in 2015 besloten om niet meer aan beurzen deel te nemen omdat we de toegevoegde waarde van ons bedrijf, ‘Goede Kennis en Uitstekende Service’ niet op een beurs kunnen laten zien.

Dit jaar komen we terug met de ‘Telermaat Zomertoer’. Op drie locaties in het land hebben we uitgebreide demo’s aangelegd waar we jullie als klanten graag ontvangen om kennis op te doen op het gebied van Gewasbescherming, Meststoffen en Groenbemesters. Bovendien zullen er op andere gebieden, bijvoorbeeld techniek, nieuwigheden te zien zijn. Om onze Uitstekende Service met jullie te delen en om jullie na al die indrukken niet met een lege maag naar huis te laten gaan, zullen we de Zomertoer middagen afsluiten met een (gratis) Barbecue!

Noteer alvast in jullie agenda.


6  juli
Boskoop


19 juli
Zundert


20 juli
Biest-Houtakker

Telermaat