Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Bij aankoop van 1 Pallas short € 43,95 excl. Btw ( blauw of zwart )
+ 2 T-Shirts t.w.v. € 25,- naar keuze GRATIS ( zwart, wit of grijs)

+gratis

Liquid Boron Humate: Een vloeibare boriummeststof die niet uitspoelt

Uit bodemanalyses blijkt dat er in het overgrote deel van de Nederlandse bodems een boriumgebrek is. Dat komt doordat borium zich alleen kan binden aan organische stof, waarvan de gehaltes in de bodems meestal laag zijn. Borium verhoogt de beschikbaarheid van silicium en calcium en zorgt voor stevige celwanden. Daarnaast is het essentieel voor een goede wortelontwikkeling en de translocatie van suikers in de plant. 

Borium kan zich perfect hechten aan humine. Een boriumhumaat-korrel was al langer verkrijgbaar, maar nu is er ook een vloeibare variant. Deze heet Liquid Boron Humate en is gemakkelijk over de bodem te verspuiten. Het is, net als de boriumhumaat-korrel, een slow release boriummeststof welke gedurende het hele seizoen borium blijft afgeven, waardoor het gewas er een seizoen lang van profiteert.

Toepassing Liquid Boron Humate: 10 – 20 liter per ha als bodemtoepassing.

Meeldauw en Luizen in de aardbeien

Meeldauw ook bekend als Witziekte kan een lastige schimmel zijn om te bestrijden, mede doordat deze schimmel makkelijk over kan gaan op andere planten. Meeldauw is vooral aanwezig vanaf half juli tot begin augustus. Het is daarom van belang om in een vroeg stadium al preventief te handelen. Begin direct na het planten met het toepassen van een breed werkend middel als Signum en wissel dit af met Luna Privilege (bedekte teelt) of Luna Sensation (open teelt). Als de planten eenmaal aangetast zijn kan je het beste een bespuiting uitvoeren met Nimrod (open teelt).

In de vervroegde teelten en tunnels zijn momenteel bladluizen gesignaleerd. Bij een zware aantasting kan de oogst volledig verloren gaan. Misvormingen worden veroorzaakt door het inpompen van giftig speeksel waarop aardbeienplanten sterk reageren. Daarnaast vormen bladluizen een bedreiging in de plantenvermeerdering omdat bladluizen virussen kunnen overdragen. Toch zijn bladluizen relatief makkelijk te bestrijden, mits tijdig wordt gehandeld. Bladluizen zijn goed te bestrijden met middelen zoals Calypso en Pirimor. In de vermeerdering mag ook Movento worden toegepast. Let op met de aangepaste regelgeving voor Calypso, onder glas geldt per direct een verplichte zuivering van drain-, drainage- en filterspoelwater bij lozing op het riool of oppervlaktewater, met meer dan 95% zuivering,

 

Telermaat