Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Bij aankoop van 1 Pallas short € 43,95 excl. Btw ( blauw of zwart )
+ 2 T-Shirts t.w.v. € 25,- naar keuze GRATIS ( zwart, wit of grijs)

+gratis

Extra Actie opruimpartij meststoffen

Op dit moment hebben we een oude partij Kristalon Acid in de opruiming.
Dit product is in te zetten indien je gebruik maakt van hard water

Kristalon blauw acid 16-6-17+2MgO
Kristalon rood acid 11-11-32+3MgO

Prijs van 150,-/100kg nu 1 maal voor 

75 euro per 100 kilo excl. btw

Deze prijs  geldt bij afname minimaal 500 kilo ( mag mix zijn van beide soorten 
Zolang de voorraad strekt! 

Het groeiseizoen goed van start met Fytaforce Biofertiliser

Het groeiseizoen komt weer op gang. Dit betekent dat gewassen nieuwe wortels gaan vormen en dat er straks ook weer nieuwe bovengrondse delen gevormd worden. Voor een goede opname van mineralen en een optimale weerbaarheid tegen stress en pathogenen, is het belangrijk om, naast een goede minerale voedingstoestand in de plant, te zorgen voor een gezond microbiologisch leven rond de plant. Die microbiologie kan worden aangebracht door regelmatig Fytaforce Biofertiliser toe te passen. In veel gewassen is het raadzaam om eerst een aantal bodemtoepassingen uit te voeren met Fytaforce Soil, waarna er overgestapt kan worden naar bladtoepassingen met Fytaforce Plant. 

Door een frequentie aan te houden van één keer per 14 dagen, worden de nieuwe, actieve delen van de plant steeds voorzien van een brede diversiteit aan positieve micro-organismen en voedingsstoffen. Hierdoor groeit het gewas beter, wordt weerbaarder en bent u in de teelt minder afhankelijk van chemische middelen. Begin tijdig om groeiremming door verschillende oorzaken te voorkomen. Bespreek het optimale toepassingsschema van Fytaforce op tijd met uw adviseur. Telermaat kan zo tijdig een planning maken voor het toepassen (en dus uitleveren) van Fytaforce, zodat uw teelt in het nieuwe groeiseizoen optimaal van start kan gaan

DCM MICRO-MIX > Om sporenelementen preventief strooibaar toe te passen

    

Sporenelementen in het voetlicht!
Sporenelementen zijn de vitamines voor de plant: er is weinig van nodig maar ze zijn wel noodzakelijk voor enkele fysiologische processen.

Net zoals de hoofdelementen dient een plant ook van de sporenelementen een minimale hoeveelheid op te nemen voor een goede groei en ontwikkeling. Bij een tekort aan sporenelementen zal een plant gebreksverschijnselen vertonen.

Hoe gering dus ook, sporenelementen zijn net zo essentieel voor een plant als stikstof of kalium.

Ze vormen vaak een onderdeel van (co)enzymen in de plant of spelen een rol bij de opbouw van energie en omzetting ervan.

Wel is van belang dat de pH waarde van de grond goed is. bij een te hoge of te lage pH waarde zijn sommige sporenelementen slecht opneembaar.

Afgelopen jaar zijn proeven gedaan waarin is aangetoond dat de DCM MICRO-MIX een perfecte strooibare oplossing is en een geweldig resultaat geeft. Zie hier het resultaat

DCM MICRO-MIX is ontwikkeld om als preventieve strooibare toepassing toe te dienen. Ideaal in gebruik als u bodemanalyse een te laag gehalte aan sporenelementen aangeeft.

Voor meer informatie over DCM MICRO-MIX klik dan hier

Telermaat