Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Felco 2 aanbieding

(gehele maand oktober 2015)

 

Waarom (korrel)kalk strooien in najaar/winter?

Korrelkalk is een handige en efficiënte manier om op het juiste moment van de teelt, het najaar/ de winter, kalk aan te brengen. Het aanbrengen van grote hoeveelheden kalk voor de start van de teelt is vaak geen efficiënte manier voor de plant en funest voor het bodemleven. De praktijk leert ons ook dat een voorjaarstoepassing vaak te laat of zelfs helemaal niet gebeurt. Echter hebben veel plantsoorten gedurende de teelt baat bij meerdere (lichte) kalkgiften.

Tussen de beschikbare kalkmeststoffen zit duidelijk verschil in de oplosbaarheid. Zo lossen de kalken van DCM snel op door de fijnheid van het materiaal en de hardheid van de korrel.

Kalk bestaat uit calciumcarbonaat. Dat wil zeggen, kalk heeft tijd nodig om uiteen te vallen in de vormen calcium, magnesium en carbonaat.  

Als dit eenmaal is gebeurt zorgt de calcium bij opname in de plant voor:
-       stevige celwanden
-       meer weerbare planten
-       structuurverbetering

Het magnesium uit DCM Groenkalk® werkt door tot in het voorjaar en zorgt voor diepgroene bladeren en optimale groei (Fotosynthese).

Het carbonaat uit kalk geeft een pH-verhogende effect doordat de carbonaten de waterstofionen verdringen van het klei-humus complex (CEC).

DCM Groenkalk® bevat 15% magnesium, 30% calcium en heeft een neutraliserende waarde van 50. De korrel is makkelijk te strooien met verschillende strooiers

Verpakking:            Big bags van 600 kg en zakken van 20kg(1200kg/pallet).
Adviesdosering:     400 – 1200 kg/ha (afhankelijk van de pH en doel van het bekalken)

Ga het nieuwe seizoen goed in, stop niet te snel met het gebruik van Fytaforce!

Kwekers die tijdig en dus in een schoon gewas zijn gestart met Fytaforce, hebben aanzienlijk minder ziektedruk ervaren gedurende het gehele groeiseizoen. Dit komt door o.a. een weerbaarder gewas en een optimale bezetting met positieve micro-organsmen, waardoor ziektekiemen zich niet konden vestigen. Gebruik bij bladhoudende gewassen, zolang er ziektedruk bestaat: Fytaforce Plant. Bij bladverliezende gewassen draagt een bodembespuiting na bladval met Fytaforce Soil erbij dat de vertering van het gevallen blad wordt versneld en zo de ziektedruk wordt verminderd. Voor telers die nog meer nadruk willen leggen op deze gewasrestenvertering, wordt geadviseerd zodra de bladval bezig is, het Gewasrestenverteringsprogramma van Soiltech toe te passen. Zo gaat u schoon de winter in

Telermaat