Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Geachte relatie,

Vorige week hebben we in onze nieuwsbrief melding gemaakt over Wing P 
Middels deze nieuwsbrief geven we u nog wat extra informatie.

Werkzame stof;

Wing P bevat twee actieve stoffen, namelijk pendimethalin  (250 gr/l) en dimethenamide-P (212,5 gr/l). Beide actieve stoffen zijn nieuw voor de boomkwekerijsector. Door de combinatie van deze twee actieve stoffen beschikt Wing P over een zeer breed werkingsspectrum. Het middel is vloeibaar (EC formulering) en daardoor gemakkelijk oplosbaar. Net als alle andere bodemherbiciden is vocht belangrijk voor een goede werking. Pas Wing P dan ook altijd toe op een vochtige bodem en met voldoende water.

 Beperking;

Per jaar mag Wing P één keer worden toegepast. Gedurende het gehele jaar mag Wing P worden toegepast in het segment laanbomen. In alle andere boomkwekerijgewassen is de toepassing alleen mogelijk in de periode van 1 november tot 1 april. Verder geldt dat bodemgericht onder de beplanting dient te worden gespoten, waarbij het blad en/of de stam niet geraakt worden.

Wing P is ook toegelaten in een aantal kleine gewassen. Lees voor gebruik het etiket

Kleur

Door de actieve stof pendimethalin heeft Wing P een specifieke gele kleur, waardoor spuitapparatuur enigszins geel kan worden.

Panic Free

We krijgen soms melding van klontjes in onze Panic Free. Dit heeft te maken met de natuurlijke formulering van Panic Free. De uitvloeiers van natuurlijk oorsprong geven soms dit effect. Door de betreffende uitvloeiers te gebruiken heeft Panic Free geen gevarenpictogrammen  zoals de meeste glyfosaten.

Het product voldoet wel aan de specificaties en de klontjes lossen goed op als er goed gemengd wordt. Bij gebruik in de rugspuit wordt meestal minder intensief gemengd dan bij gebruik in de veldspuit. Daarom bij gebruik in de rugspuit goed schudden, dan zal geen verstopping optreden.  

Telermaat