Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Bevorderen beworteling en groeikracht

Bevorderen beworteling en groeikracht van tray- en wachtbedplanten met Root & Shoot

Root&Shoot is zowel een bodem- als bladmeststof die veel wordt ingezet in de productieteelt en de vermeerdering van aardbeien. Root&Shoot is een speciale combinatie van mineralen, groeibevorderaars en vitaminen. 

Bodemtoepassing:
Vlak na planten inzetten om de wortelmassa te bevorderen, waardoor het gewas de rest van de teelt meer opnamecapaciteit heeft en minder vatbaar is voor bodemschimmels en aaltjes. 

Dosering:
10 liter/ha direct na planten
10 liter/ha 10 -12 dagen na planten

Bladtoepassing:
Gedurende te teelt verspuiten om de groeikracht van het gewas te vergroten. Met name in perioden van stress of wanneer de plant het moeilijk heeft, wordt er een boost aan het gewas gegeven.

Dosering:
3 - 4 liter per hectare (minimaal 1 op 100 verdunnen)
Elke 2 - 3 weken toepassen

Toevoegen aan gewasbescherming:
2 liter per hectare (minimaal 1 op 200 verdunnen)
 

Telermaat