Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Wing P

In de diverse media is inmiddels gecommuniceerd dat Wing P  (eindelijk) is toegelaten in de boomkwekerij. Door de beperking op etiketten van diverse, andere bodemherbiciden is Wing P (mix van de werkzame stoffen van Stomp en Frontier) een welkome aanvulling op het herbiciden pakket. De toepassing van Wing P is volgens etiket 4 ltr per ha. 1 maal per jaar. Uit de proeven blijkt dit een prima bespuiting. Toevoeging van een halve liter Linuron versterkt de werking. Aanvankelijk leek het erop dat er dit najaar geen product beschikbaar zou komen maar Telermaat heeft de hand weten te leggen op een partij Wing P zodat wij u per direct Wing P kunnen leveren. Gezien de huidige etiketten van de overige Herbiciden heeft u waarschijnlijk het maximum aantal bespuitingen al bereikt. Het is raadzaam om nu nog voor de winter een bespuiting met Wing P uit te voeren en zo ervaring met dit product op te doen. Heeft u nog vragen? Raadpleeg uw adviseur.

Admire

Al geruime tijd ligt er zware druk op het gebruik van Imidacloprid (o.a. Admire) in de land en tuinbouw. Het etiket was al zwaar ingeperkt. Per 8 augustus is het uitsluitend nog mogelijk om binnen het etiket Admire uit te leveren aan bedrijven die een filtering op hun recirculatie hebben. Dit moet met getekende verklaring en een certificaat aangetoond worden alvorens de Admire uitgeleverd kan worden. Wij wijzen u erop dat het overig gebruik van Admire ten strengste verboden is en dat hier zware sancties op staan. Indien u nog Admire hebt staan adviseren wij u dit geregistreerd af te voeren.

Chloor IPC

Het etiket van Certis Chloor-IPC 40% vloeibaar (3992 N) is verder uitgebreid. Lage dosering systemen (LDS) zijn nu ook toegestaan in de onbedekte teelt van bloembol- en bloemknolgewassen , bloemisterij, boomkwekerij en vaste planten.
In veel boomkwekerijgewassen is een wintertoepassing met Certis Chloor IPC 2 l/ha een standaardbespuiting wanneer het gewas in rust is. Deze toepassing heeft een lange duurwerking (bodemwerking).
De mogelijkheid van zomertoepassingen met Certis Chloor IPC in lage doseringen, is nieuw voor de boomkwekerij en vaste planten. In andere (akkerbouw)gewassen is deze toepassing echter al jaren een standaardtoepassing om jong kiemend onkruid te bestrijden (contactwerking).

Gedurende het groeiseizoen wordt geadviseerd om met 0,25- 0,5 l/ha, wekelijks te spuiten. Start op net kiemende onkruiden. Er is een goede werking op o.a. kleine brandnetel, muur en veelknopigen. Composietachtigen, zoals klein kruiskruid en kamille worden niet bestreden. Het toepassen van Lage dosering systeem is een uitstekende mogelijk om onkruiden te beheersen die ontsnappen aan de weinig beschikbare (bodem)herbiciden. Mogelijkheden in vaste planten 12 toepassing per jaar en in boomkwekerij 8 toepassingen per jaar (tot maximaal 4 l/ha) Het is een raadzaam op een proefbespuiting uit te voeren om de gewasveiligheid te checken of onder door te spuiten.

Telermaat