Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Knaagdierbestrijding

Er is veel onduidelijk over knaagdierbestrijding.

Vanaf 1 januari dit jaar is het niet meer toegestaan om ratten en muizen buiten (ook ruimtes die niet met deur afgesloten worden) te bestrijden. Dit mag wel als men zich voor de overgangsregeling bij ILT heeft aangemeld en  werkt volgens de beginselen van Integrated Pest Management. (IPM-buitengebruik). Bovendien moeten de betreffende middelen een toelating hebben voor buitengebruik.

Vanaf 1 juli moeten Agrarisch ondernemers als zij Rodenticiden (ratten en muizen middelen) willen gebruiken (aanschaffen) sowieso in het bezit zijn van een vakbekwaamheidsbewijs (een extra dagdeel cursus boven op de gewone licentie). Met deze vakbekwaamheid mag een agrarisch ondernemer alleen ZELF op het eigen bedrijf toepassen. (Bedrijf moet als agrarisch bij KvK ingeschreven staan) Telermaat heeft inmiddels een aantal cursussen gegeven. De mensen die deze cursus gevolgd hebben hoeven niets te doen. Uw vakbekwaamheid is bij ons bekend. Heeft u de cursus elders gevolgd stuur dan een kopie van uw vakbekwaamheid naar ons toe.

Bij voldoende belangstelling zullen extra cursussen gegeven worden. Stuur daartoe het volledig ingevulde inschrijfformulier naar ons retour. De datum zullen wij dan later met u communiceren.
Klik HIER voor het inschrijfformulier

Monitor vervangt gewasbeschermingsplan

Het gewasbeschermingsplan is vervallen. Het is verplicht om per gewas / perceel een gewasbeschermingsmonitor bij te houden. De monitor is vorm vrij. De volgende elementen moeten in de monitor voorkomen;

  • Teeltfrequentie en voorvrucht, door middel van een vruchtwisselingsplan.

  • Rassenkeuze en uitgangsmateriaal, aandacht voor: resistente/tolerante cultivars en standaard of gecertificeerd zaai- en plantgoed. 

  •  Monitoring van schadelijke organismen in het gewas.

  •  Gebruik van waarschuwings-, advies- en beslissingsondersteunende systemen gericht op tijdig signaleren van toenemende ziektedruk.

  •  Toegepaste biologische, fysische en mechanische gewasbeschermingsmaatregelen, waaronder de inzet van biologische bestrijders en mechanische onkruidbestrijding.

  •  Keuze van gebruikte gewasbeschermingsmiddelen op basis van risico’s voor mens en milieu (gebruikte gewasbeschermingsmiddelen moeten bijgehouden worden conform artikel 67 van verordening (EG) nr. 1107/2009.

  • Emissiebeperkende maatregelen, inclusief toedieningstechnieken.

  • Resistentiemanagement bij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

  • Overige maatregelen die hebben bijgedragen aan het verminderen van het gebruik van chemische middelen.

  •   Oordeel over het succes van de toegepaste beheersmaatregelen.

Omdat de monitor vormvrij is, is er geen blauwdruk. Uiteraard kan onze buitendienst u wel verder helpen om een monitor op te stellen. Informeer bij hun.

De FERTIL DISPENSERâ„¢

 

Nu zolang de voorraad strekt

van 345,- voor 293,25 excl. Btw

Fertil dispenser/Fertil vollegrond

 

De FERTIL DISPENSER™ is een uniek doseerapparaat voor gecoate en granulaat- of poedervormige meststoffen, waarmee zeer nauwkeurig en snel een extra dosering kunstmest per plant kan worden gegeven. De dispenser kan eenvoudig worden ingesteld op een afgifte tussen de 2 en 25 gram per dosis.

De FERTIL DISPENSER™is onmisbaar en onvervangbaar wanneer vaste meststoffen toegepast worden. Toepassingsgebieden zijn onder andere:

Boomteelt in volle grond
Containerteelt
Groente- en fruitteelt
Openbaar groen
- Instelbaarheid: tussen 2 en 25 gram
- Gewicht: leeg 3,1 kg, gevuld ca 20 kg 
- Type meststoffen: gecoat en poedervormig
   

Ook in ons assortiment

de Fertil easy dispenser! 

Telermaat