Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Digitale facturatie

                                                                                                                                  Zundert, mei 2015

 

Geachte relatie,

 

Om facturen snel te kunnen verwerken ontvangen wij deze graag digitaal.

 Indien u de facturen nog per post verstuurt willen wij u vragen dit in het vervolg

per mail te gaan doen.

 U kunt uw factuur mailen naar: factuur@telermaat.nl

 

Hartelijk dank voor uw medewerking.

 

Telermaat b.v.

 

 

 

 

 

 

Telermaat