Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

De gehele maand Mei

5% KORTING


Birchmeier Flox 10 ltr

Birchmeier Iris  15 ltr

De vernieuwde
Solo 425 comfort

Ook kunnen wij naast de professionele rugspuiten van Birichmeier
een budget kwaliteitsspuit aanbieden.

Hobby star 5.
Deze is o.a. geschikt voor bijvoorbeeld kleine en selectieve bespuitingen

Meer wortelgroei en gewasontwikkeling met Root & Shoot

Root & Shoot is zowel een bodem- als bladmeststof die al jaren met succes wordt ingezet in veel verschillende gewassen. Het is een uitgekiende combinatie van mineralen, groeibevorderaars en vitaminen. Om een snelle start van de groei van jonge planten te verkrijgen, wordt dit product veel gebruikt om plantgoed te dompelen (1 liter per 200 liter dompelvloeistof). Vaak in combinatie met Fytaforce Soil (Food). 

Vlak na het planten wordt Root&Shoot als bodemtoepassing (5 - 10 liter per hectare) ingezet om de beworteling en scheutgroei te stimuleren. Hierdoor heeft gewas tijdens de gehele teelt meer opnamecapaciteit en is minder vatbaar is voor ziekteverwekkende bodemschimmels en aaltjes. Tijdens de teelt krijgt het gewas extra groeikracht door een bladtoepassing (2 – 5 liter per hectare). Tenslotte is de toepassing van Root&Shoot zeer effectief tijdens perioden van stress. 

Minder glyfosaat nodig met Herbi-Safe

Glyfosaat wordt vaak ingezet tegen onkruiden of om groenbemesters of weilanden dood te spuiten. Uit tal van studies blijken de effecten van glyfosaat op de bodembiologie echter erg ongunstig te zijn. Positief bodemleven wordt aangetast en gewassen kunnen in een later moment vatbaarder zijn voor schimmelziekten, zo is herhaaldelijk aangetoond.

Het product Herbi-Safe kan hierbij helpen. Dit product verbetert de opname van glyfosaat, waardoor er minder glyfosaat nodig is. Dosering 1 ltr Herbi-Safe per ha. Reductie glyfosaat tot 25 %.

Een ander belangrijk voordeel van Herbi-Safe is dat het de afbraak van glyfosaatmoleculen in de bodem stimuleert, waardoor het bodemleven minder geschaad wordt. Bovendien wordt de milieubelasting hierdoor lager. Speel op safe met Herbi-Safe!

Dit mengsel is speciaal geselecteerd, met als doel minder maaien en een goede betreedbaarheid en dit voor een acceptabele prijs.
Dit mengsel is uiterst geschikt is voor Boombanen in de laan bomen en Stellingteelt in de aardbeien! Informeer naar de mogelijkheden

Telermaat