Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Uitnodiging evaluatie papierproef

Geachte relatie
Afgelopen voorjaar hebben we, toen duidelijk werd dat Basamid geen vrijstelling zou krijgen, samen met Boom in Business contact gelegd met Lars Bols en Laszlo Horvath van Yding Gront.
Op 15 april hebben we een presentatie gehouden en aan de hand van deze presentatie hebben we een aantal zaaibed / papier proeven uitgezet t.b.v. onkruidonderdrukking.

Nu het najaar nadert willen we de resultaten graag met u delen. Hiertoe houden we op 23 september aanstaande in restaurant De Eetkamer aan de Wernhoutseweg een presentatie en discussiemiddag.

Programma;

13.30 uur      Inloop met koffie
14.00 uur      Aanvang, welkom
14.05 uur      Presentatie resultaten door Yvonne Leenaerts
14.30 uur      Discussie
15.00 uur      Bezoek proeven Arno Domen
15.30 uur      Hoe nu verder
16.00 uur      Afsluiting

Wij willen u van harte uitnodigen om de middag bij te wonen en samen met ons te discuteren over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de papier methode.

Tot aanstaande dinsdag

Telermaat. 

Telermaat