Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Vertrouwde bladvoedingsproducten, maar dan goedkoper!

Prijzen Soiltech verlaagd door eigen productie

De prijzen van een aantal producten van Soiltech zijn begin dit jaar gewijzigd, waarvan het overgrote deel is verlaagd. Zo zijn bijvoorbeeld de bladmeststoffen (Shuttle-range) behoorlijk gereduceerd in prijs. Dit is mogelijk doordat Soiltech steeds meer van de NTS-meststoffen zelf is gaan produceren, terwijl ze vroeger grotendeels geïmporteerd werden uit het buitenland. Dit brengt een kostenverlaging met zich mee die zoveel mogelijk wordt doorgezet naar de teler. Vertrouwde producten, maar dan goedkoper!

Nieuw product op verzoek van telers: Shuttle Nine
Vanuit veel telers was er de wens om een gecombineerd product te maken van Calcium Shuttle, Magnesium Shuttle en Shuttle Seven, omdat deze combinatie voornamelijk in de boomkwekerij vaak wordt gebruikt. Daar heeft Soiltech op gereageerd door het product Shuttle Nine te introduceren.

Shuttle Nine is een organisch gebonden bladmeststof en draagt bij aan het verhogen van de plantsap-pH en het bevat hoge concentraties spoorelementen om diverse belangrijke functies in het gewas te ondersteunen. Dit draagt bij aan het gezond houden van het gewas, waardoor het minder vatbaar wordt voor ziekten en plagen. Shuttle Nine is zacht voor het gewas en kan perfect gecombineerd worden met Fytaforce. Hetzelfde resultaat, nog meer gemak!

Photo Finish voor weerbare planten

Silicium is een belangrijk element bij het weerbaar maken van boomkwekerijgewassen. Silicium maakt de celwanden harder, waardoor het gewas voor ziekten en plagen minder snel kan worden aangetast. Het gehalte aan plant-beschikbaar silicium is in veel bodems ontoereikend om voldoende silicium in de plant te krijgen. Photo Finish is een bladmeststof met een hoog gehalte aan silicium dat zeer efficiënt door het gewas wordt opgenomen. Het kan prima gecombineerd worden met Fytaforce, maar niet met bladmeststoffen uit de Shuttle Range. Photo Finish maakt het verschil!

Zet nitraat om in aminozuren met Moly Shuttle

Nitraat moet in de plant worden omgezet in aminozuren, die belangrijk zijn voor de eiwitproductie.
Bij deze omzetting speelt molybdeen een belangrijke rol. Wanneer de nitraatomzetting niet voldoende plaatsvindt, ontstaat een zwak gewas met waterige en slappe plantcellen. Hierdoor is het gewas extra vatbaar voor ziekten en insecten. De meeste bodems hebben echter een tekort aan molybdeen en die tekorten worden ook vaak terug gemeten in planten. Een regelmatige bladtoepassing met Moly Shuttle stimuleert de nitraatomzetting en draagt bij aan de gezondheid van het gewas. Bouw aminozuren met Moly Shuttle!

Natuurlijke uitvloeier en hechter: Cloak Spray Oil

Bladmeststoffen en Fytaforce compostthee werken beter als ze worden gebruikt in combinatie met Cloak Spray Oil. Deze natuurlijke uitvloeier en hechter is een emulsie van omega-3 visolie met koud geperste koolzaadolie. De opname van de verspoten producten wordt er niet alleen door vergroot, maar ook de hechting op het blad wordt er door verbeterd. De producten behouden hierdoor langer hun werking. Cloak Spray Oil is vriendelijk voor positieve micro-organismen op het blad en beschadigt de natuurlijke waslaag van planten niet. Cloak, voor een efficiëntere werking!

 

Groenbemester en bestrijder van het wortellesieaaltje PP ofwel Pratilenchus Penetrans

Het is de tijd om de laatste braakliggende percelen in te zaaien. Het is een verstandige overweging om gedurende het braak jaar de populatie aaltjes terug te dringen door het inzaaien met een groenbemester zoals Japanse haver of met Tagetus (Afrikaantjes)

Japanse Haver
Japanse Haver Astrigosa/Luxurial werkt ideaal als zwarte braak omdat het een slechte waardplant is. Ook heeft hij als voordeel dat deze makkelijk te zaaien is en de onkruid bestrijding eenvoudig is toe te passen in tegen stelling tot Tagetus . Het aaltje Pratylenchus penetrans vermeerdert  zich namelijk wel  op onkruiden. 

Reductie van  Pratylenchus penetrans  van  50 tot 70%.
Organischstof gehalte > 80 ton/ha

 
Tagetus patula  

 Tagetus patula bestrijd de Pratylenchus penetrans  echt. Door de stof Thiofeen die de Tagetes af geeft als de wortel door het aaltje wordt aangeprikt. (Thiofeen is dodelijk voor deze aaltjes).  Voor een optimale werking moet de Tagetus  3 maanden blijven staan. Na opkomst is onkruidbestrijding noodzakelijk, omdat de aaltjes zich op onkruiden vermeerderen.  Het Tagetus zaad bevriest, dus geeft geen opslag.


Tagetus Patula SingleGold (Groundcontrol) heeft een PP aaltjes redutie van95 tot100% en een organisch stof gehalte > 80ton/ha

Tagetus Patula Sparky mix heeft een PP aaltjes reductie van 80% en een organisch stof gehalte > 40ton/ha (veel gebruikt voor snelle  herplant)

Indien u vragen heeft over welke groenbemester het best past bij uw bedrijf, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Dit geldt natuurlijk ook voor overige  groenbemesters.

Telermaat