Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Unieke bodemafdekking voor zaaibedden


Tijdens een drukbezochte bijeenkomst  Dinsdag 15 april 2014 georganiseerd door Telermaat  heeft de firma Yding Gront uit Denemarken een uitleg gegeven over een revolutionaire gepatenteerde  zaaimethode in papier voor bos en haagplantsoen. Dit bedrijf heeft reeds 9 jaar ervaring in de groenteteelt, en inmiddels via de firma Bols uit Denemarken enkele jaren ervaring in Nordmannen teelt.

 


Deze firma heeft de mogelijkheid om (gestra-tificeerd) zaad tussen 2 papieren rollen te lijmen, dit lijmen kan zowel in rijen als breedwerpig. Dit papier wordt over de zaaibedden uitgerold en afgestrooid met zand of compost, na 3 maanden is het papier vergaan!  

De rollen zijn in verschillende breedtes (1 tot 2 meter) en lengtes (50 tot 500 meter) verkrijgbaar. Het is van belang de rollen voldoende vochtig te houden en de tijd tussen productie en gebruik zo kort mogelijk te houden om uitdroging van de rollen te voorkomen

Telermaat heeft als marktleider het voortouw genomen om deze techniek in Nederland op basis van proef te introduceren. Dit voorjaar start een proef met een aantal kwekers/ zaadleveranciers om de techniek in Neder-land in te zetten. Doel is om te kijken of de techniek onder Nederlandse omstandigheden afdoende werkt en welke soorten er geschikt zijn. Vanuit Nederland zal er dmv koel-transport zaad richting Denemarken vertrek-ken om in papieren rollen gelijmd terug te komen. 

Telermaat  volgt  deze  proeven  intensief en houdt  u op de hoogte van de vorderingen!
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u natuurlijk altijd bij het team van specialisten van Telermaat terecht.

Telermaat