Klik hier om de nieuwsbrief online te bekijken.
Telermaat
Telermaat
Telermaat

Digitale facturering

Geachte heer / mevrouw,

Veel klanten van Telermaat ontvangen inmiddels in volle tevredenheid onze facturen per e-mail. Met deze brief willen we u op de hoogte brengen van de omschakeling die wij per heden gaan maken naar digitale facturering. In de wereld om ons heen is er steeds meer sprake van digitalisering en veel bedrijven stappen over op correspondentie in digitale vorm. Dit maakt zowel voor de klant als voor het bedrijf de correspondentie overzichtelijker.

Er zijn meerdere redenen waarom wij hebben gekozen voor de overstap naar digitale facturering. Ten eerste speelt het milieu hierbij een grote rol. Doordat er minder papier gebruikt zal worden, wordt het milieu minder zwaar belast. Bovendien kunt u de factuur direct digitaal opslaan waardoor de factuur sneller en gemakkelijker te raadplegen is.

Voor u als klant betekent deze verandering dat u onze facturen niet langer in papieren vorm ontvangt. Wij zullen de facturen versturen naar het op dit moment bij ons bekende e-mail adres. Heeft u liever dat de factuur naar een ander (wellicht speciaal aangemaakt) adres gaat dan horen wij dit graag per omgaande van u op info@telermaat.nl

De digitale factuur is in pdf formaat. Deze bevat altijd onze leveringsvoorwaarden. Deze kunt u bij het printen handmatig achterwege laten. Indien u bij ons aangeeft dat u akkoord bent met onze leveringsvoorwaarden dan zenden wij ze niet meer mee. Stuur dan de deze verklaring ondertekend naar ons retour.

Mocht u de facturering toch liever in papieren vorm blijven ontvangen, dan kunt u contact opnemen via info@telermaat.nl of via 088-4500400. De traditionele post blijkt niet altijd betrouwbaar en is de laatste tijd fors duurder geworden. Wij kunnen u helaas niet garanderen dat deze service op termijn gratis blijft.

Met deze brief hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Voor eventuele vragen kunt u altijd bij ons terecht.

Met vriendelijke groet                                                         

Directie Telermaat bv

Jeroen Fase
Peter van Dongen

 

Telermaat